Strona główna    Kalendarium   Regulamin   Porady   Plan sytuacyjny   Ostatnio pochowani   Znicze   Liturgia   Szukaj     Kontakt


REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO1. Właścicielem i administratorem cmentarza jest: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła ul. Kościelna 1, 64– 020, Czempiń

2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania powagi, ciszy, porządku i czystości.

3. Pielęgnowanie grobów i ich najbliższego otoczenia należy do osób opiekujących się grobami.

4. Na terenie cmentarza zabrania się:
- wprowadzania psów
- palenia papierosów i picia alkoholu
- wjeżdżania samochodami
- stawiania ławek i kwietników przy grobach
- obudowywania grobów np. kostką
- stawiania jakichkolwiek elementów na ścieżkach
- sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów bez pozwolenia
- wszelkich czynności naruszających powagę tego miejsca.

5. Wszystkie czynności prowadzone na cmentarzu:
- pogrzeby
- ekshumacje
- kopanie grobów
- budowanie grobowców
- stawianie pomników
wymagają pisemnego pozwolenia administratora cmentarza.

6. Wykonujący usługę pogrzebową lub kamieniarską pozostawia po sobie pełen porządek wokół grobu (zabiera ze sobą ziemię i gruz ).

7. Miejsce pochówku wyznacza administrator cmentarza.

8. Pochówek na cmentarzu może się odbyć po uzyskaniu zgody administratora cmentarza i po dostarczeniu odpowiednich dokumentów.

9. Pochówek osoby innego wyznania lub religii nie może naruszać godności miejsca i katolickich symboli religijnych i odbywa się w wyznaczonym sektorze.

10. Ekshumacje odbywają się w okresie od 16 X do15 IV i wymagają:
- pisemnej zgody Powiatowego Inspektora Sanitarnego
- zgody administratora cmentarza.

11. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat od daty pogrzebu.

12. Po 20 latach należy dokonać przedłużenia rezerwacji grobu. Brak przedłużenia administrator cmentarza traktuje jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu. Miejsce to może być wykorzystane do ponownego pochówku.

13. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków i grobowców, które od dewastacji lub kradzieży można ubezpieczyć we własnym zakresie.

14. W celu postawienia nagrobku opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić o tym zamiarze zarządcę, pobrać wniosek o zgodę i oświadczenie wykonawcy/projekt/.

15 Po akceptacji projektu nagrobka z symbolami religijnymi o wymiarach :
- pojedynczy – 180cm / 80cm
- podwójny – 180cm / 180cm
- dziecięcy – 50cm/100cm

i po jego ustawieniu w określonym terminie następuje odbiór techniczny.


16. Wszystkie pozostałe sprawy rozstrzyga administrator cmentarza. 
17. Regulamin obowiązuje od 1 września 2011 r.

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu.


Wydrukuj tekst...


59
47

Parafia Czempiń

stat4u

Osób online: 2